Deltagare

Sedan starten 1999 har 38 golfare varit medlemmar i Getingarna. För närvarande är vi 20 aktiva medlemmar, dessa presenteras till vänster

Bo Andersson

2009-

Johan Andersson

2018-

Christer Björnstedt

2011-

Kenneth Björnstedt

2006-

Per Ferm

2009-

Olof Hansson

1999-

Rolf Hedström

2007-

Arne Hellman

2018-

Ulf Larsson

2005-

Bengt Liljekvist

1999-

Bengt-Eric Nilsson

1999-

Johny B Nilsson

2007-

Karl-Erik Nilsson

2000-

Leif Olofsson

2015-

Ingemar Pettersson

2003-

Leif Stille

1999-

Sune Stolt

2005-

Peter Törnqvist

2018-

Arne Weberg

1999-

Stefan Åkerberg

2010-

Bengt Lundblad

1999-2008

Evert Andersson

1999-2007

Åke Cajfeldt

2003-2004

Anders Carlsson

1999-2008

Lars Carlsson

1999-2005

Lars Ferm

1999-2004

Bengt Glaving

1999-2003

Per Kallertin

2007-2018

Kent Lind

1999-2008

Åke Lindkvist

1999-2003

Jan Lindberg

2009-2013

Jan Nilsson

1999-2005

Mats Ossléen

1999-2018

Kjell-Åke Paulsson

1999-2000

Rolf Persson

1999-2017

Ronny Petersson

1999-2004

Sune Rosenkvist

1999-2002

Björn Wiberg

1999-2009

Copyright © All Rights Reserved